NeurOptimal neuro-grįžtamasis ryšys skirtas palaikyti ryšį su nervų sistema kaip netiesinė kompleksinė dinamiška sistema, kai tuo tarpu tradiciniai „įrodymais grįsti“ tyrimai vertinami tiesiniu būdu. Todėl tikslinga vertinti individualius rezultatus, nes būtent to pageidauja būsimi klientai ir perdavimo šaltiniai. Kadangi NeurOptimal treniruoja negalavimų priežastis, nervų sistemos sunkumus, vietoj to, kad gydytų diagnostines kategorijas, taip pat tikslinga peržiūrėti rezultatus pagal diagnostines kategorijas nei bandyti lyginti mediciniškai apibrėžtas grupes, kur klaidingi diagnostiniai sprendimai sukelia daugiau problemų.

Per pastaruosius 5 metus InnerWave centro klientų prašėme užpildyti pradines pacientų sveikatos būklės anketas prieš pradedant NeurOptimal neuro-grįžtamojo ryšio treniravimo seansus. Vėliau, po 5-10 seansų, ir tarp 15-30 seansų, jų buvo paprašyta pakartotinai užpildyti tą pačią anketą. Ji buvo paremta Sue Cheshire Brown kontroliniu sąrašu (Zengaro instituto), pakeičiant kiekvieno punkto intensyvumo matavimus naudojant skalę nuo 1 iki 10, kur 10 yra aukštas intensyvumas, ir dažnumo matavimus pagal skalę nuo 1 iki 4, kur 4 = kasdien, 3 = kartą per savaitę; 2 = daugiau nei kartą per mėnesį ir mažiau nei kartą per savaitę; 1 = kartą per mėnesį ar rečiau. Klientų taip pat buvo paprašyta įvertinti savo streso lygį nuo 1 iki 10, kur 10 reiškia aukštą lygį. Ta pati anketa buvo naudojama visiems klientams nepriklausomai nuo jų diagnostinės kategorijos, išskyrus 4 autizmo spektro klientus, kurie turėjo atitinkamą autizmo kontrolinį sąrašą įrašant tik intensyvumą nuo 1 iki 10.

Visi klientai, užpildę pradinę sveikatos būklės anketą ir bent vieną pakartotinę anketą, buvo įtraukti į šią klinikinę apžvalgą, t.y. išrinkti ne atsitiktiniai klientai, o visi, užpildę 2 anketas, kurių atsakymai galėjo būti lyginami prieš ir po rezultatų. 62 klientai atitiko šiuos reikalavimus.

Savęs vertinimo skaičius kiekvienam sąrašo punktui buvo suskirstytas į 3 kategorijas: streso lygis, simptomų intensyvumas ir simptomų dažnumas. Pradinių ir pakartotinių anketų sąrašai galėjo būti lyginami kiekio atžvilgiu kaip pagerėjimas ar nepagerėjimas tose trijose kategorijose.

Tolimesniuose statistikos duomenyse pateikti teigiami (+) pokyčiai, jokių pokyčių, jokios reakcijos į punktą arba neigiamas (-) pokytis pagal seansų skaičių. Praktiškai nebuvo įmanoma paaiškinti, kaip pasikeitė kiekvienas klientas, nes kiekvienas asmuo turi skirtingą asmeninį vertinimą. Pavyzdžiui, lyginant du žmones, kuriems pagal anketą buvo 20% pagerėjimas intensyvumo bei pasikartojimo srityse, vienas teigė, kad jo visapusiška gyvenimo kokybė tik šiek tiek pagerėjo, tačiau kitas asmuo manė, kad jo gyvenimo kokybė transformavosi.

Kad aplinka būtų kiek įmanoma pastovi, pradiniame treniravimosi seanse buvo paaiškinta kaip veikia NeurOptimal neuro-grįžtamasis ryšys ir buvo atsakinėjama į kliento klausimus. Tada aplinka buvo palaikoma saugiame, tyliame, šiltame, draugiškame, švelniai apšviestame kambaryje. Klientui taip pat buvo paaiškinta, kad treniravimosi tikslas yra patenkinti jo asmeninius ir vidinius poreikius, todėl specialistas kiek įmanoma vengė žodinio teigiamo ar neigiamo grįžtamojo ryšio.

Iš peržvelgtų ir nepakeistų 62 klientų seansų, 58-iems (arba 93%) pagerėjo streso lygio, simptomų intensyvumo ar simptomų dažnumo srityse.

Joan Cross, fizioterapeutė, Visuomenės Sveikatos Magistro laipsnis www.innerwavecenter.comLa Conner, Vašingtonas

Seansų skaičius tarppradinės ir pakartotinės anketų

Klientų skaičius

Streso lygis

Intensyvumas

Dažnumas

7-9

12

+ pokyčiai 8 klientams
Jokių pokyčių 3 klientams
Jokios reakcijos 1 klientui
– pokyčiai 0
67% klientų pagerėjo

+ pokyčiai7 klientams
Jokių pokyčių0
Jokios reakcijos 1 klientui
– pokyčiai4 klientams
58% klientų pagerėjo

+ pokyčiai7 klientams
Jokių pokyčių1 klientui
Jokios reakcijos 1 klientui
– pokyčiai3 klientams
58% klientų pagerėjo

10-13

19

+ pokyčiai12 klientų
Jokių pokyčių2 klientams
Jokios reakcijos 3 klientams
– pokyčiai2 klientams
63% klientų pagerėjo

+ pokyčiai15 klientų
Jokių pokyčių0
Jokios reakcijos 0
– pokyčiai 4 klientams
79% klientų pagerėjo

+ pokyčiai12 klientų
Jokių pokyčių0
Jokios reakcijos 3 klientams
– pokyčiai4 klientams
63% klientų pagerėjo

14-20

20

+ pokyčiai11 klientų
Jokių pokyčių4 klientams
Jokios reakcijos 3 klientams
– pokyčiai2 klientams
55% klientų pagerėjo

+ pokyčiai16 klientų
Jokių pokyčių 1 klientui
Jokios reakcijos 0
– pokyčiai3 klientams
80% klientų pagerėjo

+ pokyčiai15 klientų
Jokių pokyčių0
Jokios reakcijos 2 klientams
– pokyčiai3 klientams
75% klientų pagerėjo

21 ir daugiau

11

+ pokyčiai 8 klientams
Jokių pokyčių1 klientui
Jokios reakcijos 1 klientui
– pokyčiai 1 klientui
73% klientų pagerėjo

+ pokyčiai 10 klientų
Jokių pokyčių 0
Jokios reakcijos 0
– pokyčiai 1 klientui
91% klientų pagerėjo

+ pokyčiai6 klientams
Jokių pokyčių0
Jokios reakcijos 1klientui
– pokyčiai4 klientams
55% klientų pagerėjo

 

Iš viso 62 klientai

     
Parašyk mums per Facebook!